• Planlama,

  • Zemin Etüdü,

  • Fizibilite Etüdü,

  • Mimari ve Mühendislik tasarım,

  • Proje Yönetimi,

  • Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları,

  • Durum Tespiti, Tetkiki, Analizi ve Değerlendirilmesi,

  • Teknoloji Malzeme ve Teçhizat Seçimi ve Standartların Belirlenmesi

  • Kredi Raporu, Finansal ve Ekonomik destek,

  • Personelin Teknik Eğitimi,

  • Anlaşmazlıkların giderilmesi, Hakemlik,

Mühendislik ve Müşavirlik hizmetlerimizde sorunlarınızı en kısa zamanda yüksek kalitede, optimum maliyette tamamlanmasını sağlamaktayız.